gezonde relaties | oerdegelijke overlevingsgids

tips voor een gezonde stabiele relatie

gezonde relaties | oerdegelijke overlevingsgids

gewoon springen

Er wordt wat afgesukkeld in relatieland. En hoewel er geen pasklaar antwoord is op ieders individuele relatieproblemen, geeft Ons Moemoe je toch graag haar eigenwijze kijk op de zaak. Doe er vooral je eigen ding mee!

In deze overlevingsgids bespreken we:

 • de kenmerken van een gezonde relatie
  • Wat is de basis van een gezonde relatie?
 • de grote uitdagingen binnen een relatie
  • Wat is claimen in een relatie?
  • Hoe leer je loslaten in de liefde?
  • Hoe omgaan met onzekerheid in de relatie?
 • tips voor een gezonde stabiele relatie
  • over werken aan jezelf, leren vertrouwen en statiegeld

Start.

de kenmerken van een gezonde relatie

Grofweg zou je kunnen stellen dat er twee soorten relaties zijn. Relaties die je ondersteunen én relaties die aan je vreten.

De meesten van ons zitten zo ergens tussenin.  Onderweg naar de gezonde kant of wat meer berustend in een miserabelere toestand. Al de rest leest dit artikel niet.

eerste kenmerk | de basis van elke relatie is respect

Respect op één. Het is de basis van alles. Je keuze voor de relatie dient 100% onvoorwaardelijk te zijn. Letterlijk, je hangt geen verwachtingen aan je partner vast. Niemand hoeft anders te ‘zijn’ om graag gezien te worden.

Je voelt jezelf ook het meest op je gemak bij mensen bij wie je helemaal jezelf mag zijn.

Van iemand houden kan alleen maar gemeend zijn als het zonder voorwaarden is. Wanneer we mensen veranderd willen zien, geven we onrechtstreeks de boodschap mee dat ze niet goed zijn zoals ze nu zijn.

Misschien bekruipt je nu een gevoel van onbehagen of van spanning. Jij kan natuurlijk vlot 47 dingen opnoemen die je graag aan je partner zou veranderd zien.

Respect draait niet om te doen alsof die eigenschappen plots fantastisch zijn (Oh gruwel, dat zijn ze niet.) Respect gaat over het radicaal accepteren hoe de ander is, ondanks de rotte kanten, slechte adem of idioot gedrag.

Er is dus geen bewijs nodig om liefde van jou te krijgen. Je gunt je partner de vrijheid en ruimte om zijn eigen weg te vinden, ook als dat niet strookt met je eigen verlangens. En dat verdien je voor jezelf ook.

Accepteren is evenwel geen tolereren. Het blijft belangrijk dat je je grenzen glashelder aangeeft. Hierdoor opent zich ruimte tot groei voor je partner en leer je elkaar op een dieper niveau kennen. Onderaan bij tip 8 (jawel, veel tips) wordt dit verder uitgespit.

Het draait dus om te leren de ander in zijn totaliteit te respecteren. Je gunt je partner de volledige kans tot groei en daar horen nu eenmaal misstappen en blunders bij. En dat totaalpakket van scoren en falen heeft geen invloed op het onderliggend respect voor je levensgezel.

Is het respect tanende of lukt het steeds minder om het op te brengen? Durf jezelf dan de vraag stellen of je deze relatie in stand wil houden.

tweede kenmerk | kiezen voor vertrouwen

Vroeg of laat word je in dit leven flink gekwetst en dan ontdek je het. Vertrouwen komt te voet en verdwijnt te paard.

Je kiest voor iemand dus is het belangrijk dat je weet wat je aan elkaar hebt. Als argwaan de overhand heeft, dan kan je niet ontspannen, laat staan elkaar de nodige vrijheid schenken.

Vertrouwen ontstaat door te handelen naar je woorden, door je intenties optimaal uit te voeren. Als jij afspraken niet nakomt (ook die met jezelf), dan geef je aan de buitenwereld (en ook aan jezelf) het idee dat men op jou niet kan rekenen. En waarom zou je een relatie aangaan of behouden met zo iemand?

Kies voor vertrouwen als basis en maak elk wantrouwen bespreekbaar als je dit niet op jezelf verteerd krijgt. Hierdoor leg je belemmerende angsten en jaloezie open en door die kwetsbaarheid onstaat ruimte tot relationele groei. En neen, dat is zeker niet altijd leuk of comfortabel.

Het is dus zaak om je paranoia opzij te schuiven. Je huidige partner hoeft niet afgerekend te worden op het rotte handelen van de vorige.

Besef dat je geen controle hebt, wat je stiekem ook nakijkt of loopt te onderzoeken. Kies voor de enge weg, kalmeer je ego en merk op hoe je gedachten met je op de loop durven gaan.

Lukt het niet om je partner volwaardig te vertrouwen? Schreeuwt desondanks elke vezel van je lichaam om op je hoede te zijn? Durf jezelf dan de vraag stellen of je deze relatie in stand wil houden.

derde kenmerk | eerlijkheid als brandstof

Eerlijk zijn is eng maar volgens Ons Moemoe de juiste weg. Tenminste als het je doel is om een volwaardige stabiele relatie uit te bouwen.

Met eerlijkheid wordt bedoeld dat je durft zeggen wat je denkt en wat je voelt. Ook (en eigenlijk vooral) als het oncomfortabel aanvoelt. Daar is flink wat moed voor nodig. Je bent immers heel breekbaar op het moment dat je eerlijk bent. Die kwetsbaarheid is exact de brandstof die nodig is om je relatie brandende te houden.

Je hoeft niet te lachen als je iets niet grappig vindt. Je mag gerust zeggen hoe lelijk je die broek vindt of dat je het niet zitten om andersmans wc-sporen op te kuisen.

Dat kan vriendelijk en dat mag met humor maar het belangrijkste is dat je eerlijk bent. Tegenover eerlijkheid zijn beleefdheid en vriendelijkheid ondergeschikte waarden. Vergis je niet, je kan echt wel schade aanrichten met braaf sociaal wenselijk gedrag.

Jezelf openstellen in een liefdesrelatie is ronduit beangstigend. Sommige mensen beschermen hun interne wereld zodanig dat ze nooit meer gekwetst kunnen worden. Helaas kunnen ze op die manier ook niet meer ten volle van de vreugde en genot proeven die de liefde te bieden heeft. Ze passeert dezelfde barricade. Open je hart is een braakcitaat maar bevat de juiste boodschap.

De kans is absoluut bestaande dat je met je eerlijkheid in een vroeg stadium ontdekt dat de relatie weinig kans op slagen heeft. Dat doet pijn maar lijkt een betere strategie dan na 14 jaar spanning je masker tezamen met je relatie weg te gooien.

Je gaat gekwetst worden, ga daar gerust van uit. Zelfs gezonde stabiele relaties kennen ruzies en teleurstellingen. Laat eerlijkheid het wapen zijn om deze pijnen te bekampen. Communiceer vanuit jouw beleving. Zet je innerlijke wereld niet gevangen. Gun je partner inkijk in hoe jij het leven waarneemt: je waarden en normen, je verlangens, je verwachtingen, je angsten.

Spreek dus uit wat je denkt en voelt zodat de andere minstens de kans heeft hierop te reageren. Je kinderwens, je twijfel, je flirtverlangens met de buurvrouw, je absurde voorkeur voor appelmoes en zweepslagen. Uitspreken die handel. Het is oneerbiedig om het niet te doen.

Mogelijk ontdek je hierdoor een boel taaie overtuigingen die jullie relatie geen goed doen. Een ‘Hij vindt me lelijk.’ of een ‘Ik moet hem opbeuren als hij slechtgezind is.’ Al die zaken krijg je mondjesmaat steeds meer ontward door te communiceren.

Kan je het niet opbrengen om eerlijk te zeggen wat je denkt en wat je voelt? Durf jezelf dan de vraag stellen of je deze relatie in stand wil houden. Besef dat er een muur van kleine en grotere leugens tussen jullie staat.

enkele uitdagingen: claimen, loslaten en omgaan met onzekerheid

Wat is claimen in een relatie?

We hebben de reflex om relaties aan te gaan die onze onzekerheden bedekken. Dat kan natuurlijk niet blijvend. Het is een illusie dat de ander jou gelukkig kan maken, hoe hemels die ontoerekeningsvatbare verliefdheid ook wel was.

Hoe harder je van je partner verlangt dat hij je leegtes vult, hoe meer beklemmend je wordt en hoe feller je de ander gaat claimen.

Door te claimen, eis je eigenlijk de partner op. Je smacht en verwacht dat hij je verlangens vervult zodat jij je niet ellendig hoeft te voelen. Een onmogelijke missie waar je hoogstens tijdelijk in kan slagen.

Eens we door hebben dat de andere ons niet meer gelukkig maakt, wensen we een andere partner en na de breuk herhaalt dit patroon zich. Tot we eindelijk voor de spiegel durven gaan staan. Je leest dit artikel niet zomaar.

Claimt de andere je nodeloos en krijg je de angel er niet met open communicatie uit? Durf jezelf dan de vraag stellen of je deze relatie in stand wil houden.

Hoe leer je loslaten in de liefde?

Een mens heeft vaak evenveel tijd nodig op zichzelf dan in een relatie. Iedereen heeft nood aan vrijheid, aan ademruimte, aan alleen-tijd.

Je partner die vrijheid geven is loslaten. Je laat het los, je leert de boel vertrouwen en beseft dat een relatie mét controle en gestapo-ondervragingen evenzeer geen enkele garantie biedt.

Door elkaar los te laten, merk je bij jezelf veel sneller mogelijkheden tot ontwikkeling. Die uiten zich meestal als ergernissen of overtuigingen. Proper spul want nu kan je met jezelf aan de slag. Jouw ergernis, jouw verantwoordelijkheid. Hoef je je partner er niet meer mee lastig te vallen.

Loslaten is ook omarmen hoe je partner ‘nu’ is. Het is nooit jouw taak om de andere te gaan veranderen. Er hoeft niemand ‘genezen’ te worden. Wensen dat je partner een ander karakter heeft, is geen liefde maar een verlangen. Een verandering is enkel een verbetering in jouw ogen, niet in die van je partner.

Alle trucjes uit dit artikel gaan toepassen en 400 boeken over relaties lezen? Geen loslaten, hoogstens een mooiere vorm van controle. Apart slapen, een lat-relatie, een carte blanche, … Vergelijk niet met andere relaties of normeringen uit de media. Dat jullie beiden tevreden zijn in jullie relatie is het enige dat ertoe doet.

Kies voor humor en gooi lucht in je relatie. Hoe dramatisch de situatie ook, telkens je er humor in kan ontdekken, win je. Humor moet zowat de snelste weg naar loslaten zijn.

Als lachen niet lukt, leer je loslaten vaak nog het beste door je neiging tot controle eenvoudigweg op te merken. Telkens weer. Meer niet en je laat los.

Is je relatie hoofdzakelijk gebaseerd op een vals veiligheidsgevoel en lukt het niet om samen controle af te bouwen? Durf jezelf dan de vraag stellen of je deze relatie in stand wil houden.

Hoe omgaan met onzekerheid in de relatie?

Regels, bedreigingen, manipulatie, voorwaarden en beloningen. Welke strategie of maatregel je ook hanteert, ze ontstaan uit angst en bieden nauwelijks garantie op het slagen van een relatie.

Niemand kan blijvend garant staan voor een ander zijn geluk. Daar komen vroeg of laat sowieso verwijten bij en vanuit die slachtoffermodus kan er veel pijn en miserie in je relatie ontstaan.

De oplossing is om zelf met je onzekerheden aan de slag te gaan door het leven te leiden dat jij wilt. Kiezen voor jezelf leidt zeer vaak tot een gelukkigere partner, omdat je simpelweg veel minder op elkaar leunt.

In een stabiele relatie zijn beide partners enkel verantwoordelijk voor hun eigen problemen en dit besef zorgt voor harmonie bij elkaar. Andersom ontstaat er steevast spanning als partners elkaar schuld verwijten voor hun eigen ellende.

Mogelijk ervaar je bij het lezen hiervan flink wat weerstand en bedenk je onmiddellijk een kleine honderd ja-maar-argumenten. Kans is meer dan behoorlijk dat je zelf een onzeker schaapje bent wat liefdesrelaties betreft en dat persoonlijke groei ‘nu’ stiekem bij je aanklopt.

Communiceer over je onzekerheid. Praat vanuit jezelf. Hoe jij de dingen ervaart, hoe jij naar de wereld kijkt, hoe jij je huidige relatie aanschouwt. Doe dit vaak, trotseer je angst en wees eerlijk. Zeg de dingen die eng aanvoelen en gun je partner inzage in je interne wereld.

Omgaan met onzekerheid lukt ook door je meer bewust te worden van je eigen oneerbiedige hunker naar controle. Opmerken, ademen en kijken of je het kan verzachten of zelfs laten waaien.

Andersom is het zaak om je grenzen te bewaken tegenover je onzekere partner. Je helpt niemand door je eigen vrijheid weg te geven zodat je partner een schijngevoel van veiligheid en controle mag ervaren. Door je grenzen aan te geven, kan je onzekere partner zich gekwetst voelen en dat mag. Het is de keuze van de partner om dit zo te interpreteren. Tegelijk nodig je je partner uit om zichzelf te ontwikkelen en door de onzekerheid heen te groeien.

Past de relatie steeds minder bij je nu ieder meer zijn eigen ‘ik’ ontplooit? Durf jezelf dan de vraag stellen of je deze relatie in stand wil houden.

tips voor een gezonde stabiele relatie

Het minst favoriete gedeelte omdat Ons Moemoe liever inspireert dan commandeert. Beschouw geen enkele tip als een moetje en kneed naar believen.

tip 1 | werken aan jezelf

De belangrijkste relatie in je ganse leven is die met jezelf. En neen, je kan niet zonder de anderen. Bijdragen aan anderen is absoluut een eerste-klas-methode om geluk en voldoening te ervaren. Dit is dan ook geen negeer-je-naasten-advies.

Je kan wel pas volwaardig bijdragen als je zelf genoeg hebt. Net daarom zet je jezelf op één, pleasen is egoïstisch.

Je hoeft niet halsoverkop aan de slag mét je liefdesrelatie maar vooral met jezelf. Wie niet persoonlijk ontwikkelt, krijgt zijn relatie sowieso niet naar een hoger niveau. Dit werkt andersom ook. Door aan je relatie te werken, groei je zelf ook als mens.

tip 2 | leer alleen te zijn

Leer gelukkig worden op jezelf. Je hebt je ganse leven lang jezelf bij, je komt en vertrekt alleen. Je bent het dus best waard om in die tussentijd genoeg te hebben aan je eigen gezelschap.

Ga dingen op jezelf doen. Flirt met iets dat eng lijkt maar voldoening kan geven. Begin klein. Ga solo winkelen, wandelen, iets drinken of duik de cinema in. Of blijf thuis in de zetel met jezelf.

Onafhankelijkheid werkt aantrekkelijk. Een volgzame ‘sloef’ of ‘sloof’ wordt zelden als opwindend ervaren. Leer zodanig gelukkig te zijn dat het op zich niet uitmaakt of je alleen bent of met een partner.

tip 3 | leer nog meer alleen zijn

Zonder afleiding. Echt alleen en merk op welke emoties daarbij naar boven komen. Merk de neiging op om te vluchten als je echt solo bent. Mogelijk wil je zappen, eten, plannen, sporten, masturberen, lezen, neuspeuteren, swipen of wat dan ook.

Mag best, veroordeel die drang niet en neem gewoon de spanning waar, dat is genoeg. Oefen hier regelmatig op en kijk hoe dit steeds vlotter gaat.

tip 4 | breng je vrijheid in balans

Organiseer je leven zo dat je vrijheid ervaart in je relatie. Onze wol-methodiek is daar uiterst geschikt voor. Investeer tijd en aandacht aan mensen en bezigheden die buiten je liefdesrelatie staan. Gezondheid, financiën, werk, vrije tijd, … geef aandacht aan zoveel mogelijk levensgebieden. Leg niet alle eieren in dezelfde mand.

tip 5 | werk als een team

Leef het leven niet naast elkaar. Beschouw elkaar als levenspartner. Maak je keuze radicaal. Je hoeft geen eeuwige trouw te beloven als dat beklemmend voor je is en je hebt geen glazen bol. Voor ‘nu’ heb je echter gekozen en maak je er samen het beste van.

Dit wil zeggen dat je er alletwee als een team alles aan zal doen om de relatie gezond en stabiel te houden. Afspraken maken, samen dingen doen, zeggen wat op je lever ligt, aandacht geven, gezamenlijke doelen nastreven en wijzen op elkanders verantwoordelijkheden.

Het klinkt misschien niet romantisch maar je relatie runnen vanuit een managervisie is vaak veel effectiever dan naïef verwachten dat ‘graag zien’ genoeg is om alles vanzelf te laten gaan.

tip 6 | stop met ongevraagd helpen en advies

Het is controle in een mooier jasje. Geef jezelf advies en handel naar je intenties. Door het leven voor te leven, inspireer je onbedoeld je partner het meest.

Steek alle energie die naar ergernissen gaat in je eigen ontwikkeling. Jij bent diegene die zich ergert dus waar ligt jouw uitdaging? In het verdragen van de ergernis, in het oplossen ervan of in het aankaarten en je grenzen aangeven?

Besef dat ieder zijn eigen tijd en omstandigheden nodig heeft om te groeien. Gun de ander de ruimte om te ontdekken wat voor jou zo vanzelfsprekend is.

Wacht tegelijk niet op de ontwikkeling van je partner alsof deze ‘nu’ nog niet ‘af’ is. Kijk naar jezelf en hoe jij je kan ontwikkelen. Niemand wil veranderd worden, iedereen wil geaccepteerd worden.

tip 7 | leren vertrouwen in een relatie: luisteren, luisteren, luisteren

Het antwoord ligt altijd in de diepte, nooit in de breedte. Geef oprechte aandacht aan elkaar, toon interesse en vraag door. Zeker op de gevoeligere onderwerpen. Ga ze niet uit de weg maar duik er moedig in. Ongemakkelijke situaties overwinnen is een machtige voedingsbodem voor vertrouwensgroei.

Stop verder met speurneuzen en het stellen van detectivevragen. Je hebt niets te zoeken in de mailbox of gsm van je partner. Focus jezelf op je eigen ontwikkeling, dat is al meer dan genoeg.

Kies voor relatiebabbels maar forceer geen groei. Vertel wat je stoort en wat je waardeert, beurtelings. Laat de ander uitspreken en ga er niet op in. Stel eventueel bijvragen zonder jezelf te gaan verantwoorden voor wat je net te horen hebt gekregen. Maak tijd voor communicatie. Gun elkaar de waarheid.

tip 8 | geef je grenzen aan

In een gezonde relatie zijn duidelijke grenzen onmisbaar. Ook als dat een conflict als gevolg heeft. Een ruzie kan het zout op goede frietjes zijn.

Wie zich wegcijfert, kan niet zichzelf zijn. Wees wie je zijn wilt of wie je worden wilt, dat mag botsen. Leer elkaar kennen.

Onthoud dat accepteren niet hetzelfde is als tolereren:

 • Je accepteert het dat je partner rookt. Je tolereert het niet dat dit binnen gebeurt of in het bijzijn van de kinderen.
 • Je accepteert de vliegangst van je partner. Je tolereert het niet dat je daarom met de wagen moét reizen.
 • Je accepteert het hoge libido maar tolereert geen verrassingen als je al slaapt.
 • Je accepteert het dat je man verkouden is maar tolereert geen theatrale sterfscènes als de vuilbak buiten moet.

Dit leidt sowieso tot ongemakkelijke en ronduit pijnlijke situaties. Ze vermijden leidt echter vaker tot drama dan samen een oplossing bedenken of ergens door te ontwikkelen.

tip 9 | je relatie is geen statiegeld

Het punt is niet of er iemand bestaat die beter bij je past. Ongetwijfeld is dat het geval. De vraag is eerder of je je huidige relatie daarvoor wil verlaten en of je die betere partner ook nog zal vinden.

Dit geldt voor elk levensgebied. Er is immers ook werk, huisvesting, kledij en voedsel dat beter bij je past. En dat zal altijd het geval zijn. Of waarom veranderen niet zomaar dé oplossing is.

tip 10 | wees dankbaar voor wat is

Besef dat elke relatie ooit stopt. Die met je kind, je collega, je ouders, … Bedenk of bepaalde dingen wel een conflict waard zijn. Omarm dat het soms rommelt, dat de perfecte relatie niet bestaat en gooi torenhoge verwachtingen weg.

Leer te beseffen wat je hebt, voor het leven je laat inzien wat je had.

Heeft dit artikel je geholpen of ben je fan van Ons Moemoe? Trakteer ons een wafel!

1 Comment
 • Monique
  Posted at 11:45h, 13 mei Beantwoorden

  Amai Moemoe wat een levenswijsheid!!
  Hopelijk lezen veel mensen dit, het zou ze veel ruzies en rotgevoelens besparen, mag ik hopen dat mijn dochter erbij is?!

  Dikke knuffel

reageer

Even op de schoot?

Even op de schoot bij Ons Moemoe? Kan ik iets voor je betekenen? Idee tot samenwerking, een vraag of iets te vertellen?

Last van een druk hoofd?

Geen magische oplossing, wel 65 levenslesjes om mee aan de slag te gaan. Gratis want Ons Moemoe verwent haar kleinkinderen graag.